Soms hebben leerlingen, waarmee het prima gaat op school, toch hulp nodig met één of meerdere vakken. Ze hebben voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. In dat geval is een eigen docent, die samen de stof doorneemt en de tijd heeft om alles in een passend, eigen tempo uit te leggen een uitkomst. Wij hebben zulke docenten en leveren maatwerk voor iedereen. Voor de basisschool, de middelbare school en voor alle niveaus. Onze leerkrachten zijn uitstekend thuis in hun vakgebied en hebben ruime ervaring met individueel onderwijs.

Maatwerk

De bijlesleerling wordt individueel begeleid, waarbij er rekening wordt gehouden met het niveau en tempo. Zo zal de één iedere week een uurtje nodig hebben, waar de ander om de week bijles krijgt. Door de vakinhoudelijke hulp, heldere uitleg en het onder professionele begeleiding maken van opdrachten en leerwerk, krijgt de leerling meer vertrouwen in de lastige vakken en verbeteren de schoolresultaten. Zo worden moeilijke vakken leuke vakken.

De bijlessen die wij geven:

 

Middelbare school

  • wiskunde, natuurkunde en scheikunde
  • Engels, Duits en Nederlands
  • biologie, aardrijkskunde en geschiedenis

 

Lagere school

  • rekenen
  • taal
  • Engels
  • topografie

 

Met onze kennis van de zorg zijn onze bijlessen ook zeer geschikt voor leerlingen met een beperking.