Ieder kind verdient zijn eigen manier van leren.

Niet ieder kind leert op de zelfde manier. Het leren verloopt bij sommige kinderen moeizamer dan bij andere zonder dat het kind hier zelf iets aan kan doen. Dit kan ontzettend frustrerend zijn en het kind demotiveren. Door het gebruik van Remedial Teaching kan specifieke ondersteuning worden geboden. De Remedial Teacher is een die gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen met bijvoorbeeld dyslexie of andere leerproblematiek. Remedial Teaching is, zoals vaak gedacht, niet hetzelfde als bijles. Het is een intensievere vorm van training waarmee leerproblemen of achterstanden voorkomen of verholpen kunnen worden.

Het stappenplan.

Allereerst zal een grondig pedagogisch-didactisch onderzoek worden afgenomen. Samen met de leerkracht en eventuele andere deskundigen wordt een begeleidingsplan opgesteld die afgestemd is op het kind. Dit plan vormt de leidraad voor de volgende stappen. Vooraf aan het traject wordt het gehele proces beschreven in een handelingsplan waarin doelen zijn geformuleerd. Die doelen worden tijdens de begeleiding  getoetst en komen continu terug. Zo zijn alle partijen op de hoogte van de status en kunnen we samen bijsturen waar nodig.

Wil je hier meer over weten?

Kennismaken met team.

Remedial Teaching passen wij toe in diverse vormen, denk hierbij aan groepen of individueel. Het voordeel van individuele Remedial Teaching  is de mogelijkheid tot het doorvragen, dit schept verdieping waarbij de gedachtegang van het kind kan worden achterhaald. Deze individuele aandacht geeft ons meer inzicht en er kan rust gecreëerd worden voor het kind.

Remedial Teaching is geen bijles, het is zoveel meer. Een intensievere vorm van lesgeven waarbij getracht wordt leerproblemen of -achterstanden te voorkomen of verhelpen. Het gehele proces wordt vooraf beschreven in het handelingsplan zodat we weten wanneer het gewenste doel behaald is.