Wat heeft Zorgboerderij Winschoten mij gebracht?

De Meentschool

Al sinds lange tijd onderhoudt onze school nauwe contacten met Zorgboerderij Winschoten op het gebied van stage en werk en ervaren wij deze contacten als bijzonder prettig, nuttig en waardevol. Angelique is met haar team in staat een dusdanige omgeving en sfeer te creëren, waarin onze leerlingen, mensen met een verstandelijke beperking, zich veilig en vertrouwd voelen. Naast het bieden van een veilige en vertrouwde werkplek, waarin structuur en een consequente aanpak wordt geboden, is het team van Zorgboerderij Winschoten ook heel goed in staat het eigen enthousiasme over te brengen op hun stagiaires / werknemers, waarbij een eigen inbreng enorm gewaardeerd wordt.

Op dit moment loopt er één leerling van onze school stage bij Zorgboerderij Winschoten en bespeuren wij, mede door de aanpak van Angelique en haar mensen, bij deze leerling een duidelijk positieve ontwikkeling in zijn praktische en sociaal-emotionele vaardigheden. Hulde hiervoor!

Dit alles heeft er toe geleid dat deze leerling dol enthousiast is geworden van alles wat met paarden te maken heeft en vurig hoopt dat hij later bij Zorgboerderij Winschoten een werkplekje kan vinden, iets dat wij als school, alleen maar kunnen onderschrijven.

Angelique, de Meentschool wil jou en je team dan ook heel hartelijk danken voor de manier waarop jullie vorm geven aan deze stageplek en de contacten met ons onderhouden. Wij waarderen dit enorm en hopen dat onze warme en professionele manier van samenwerken nog lange tijd blijft voortbestaan.

Namens de Meentschool:

Simon Bulten (stagebegeleider)

*****

Ouder van puber met Asperger

Als ouder van een puber met het syndroom van Asperger ben ik gevraagd om eens aan te geven wat Zorgboerderij Winschoten  ons heeft gebracht. Het lijkt me handig om eerst even aan te geven wie wij zijn. Mijn zoon, inmiddels 19 jaar, heeft het syndroom van Asperger. Deze vorm van autisme is erg lastig omdat hij goed kan communiceren en goed weet wat hij wil met zijn toekomst. Helaas wijkt dit vaak af van wat de wereld van hem verwacht.

Hij heeft het lagere onderwijs doorlopen op een school voor bijzonder onderwijs. Vervolgens is hij door gestroomd naar het VMBO, wederom in het bijzonder onderwijs. Na 3 jaar VMBO waren wij als ouders wel klaar met de school die hij toen bezocht en heb ik hem van school gehaald. Maar gezien de toen nog geldende leerplicht voor hem en onze wens hem te helpen bij het leren van iets wat hem interesseerde, paarden en nog eens paarden, heb ik contact gezocht met de Campus in Winschoten en gezamenlijk hebben we voor hem een aangepaste opleiding dierverzorging samengesteld. Omdat zijn interesse alleen maar uitging naar paarden hebben we er voor gekozen hem stage te laten lopen op een manage, cq pensionstal. Hier kwamen we voor het eerst met Zorgboerderij Winschoten  in aanraking. Voor mijn zoon de ideale plek.

Kleinschalig en geleid door betrokken en gekwalificeerd personeel. De combinatie dagbesteding en pensionstal was voor hem ideaal. Hij liep stage op de pensionstal en wij ouders wisten hem in de beschermde omgeving van de dagbestedingbegeleiders. Uiteraard waren wij als ouders ook zeer content met juist deze combinatie. Zijn manier van communiceren en zijn interesses worden bij Zorgboerderij Winschoten  begrepen en wat erg belangrijk is: ook gerespecteerd. Bij Zorgboerderij Winschoten  kan hij zichzelf zijn en voelt hij zich daardoor vrij om zijn grenzen te verleggen. Nieuwe dingen op te pakken en te proberen. Hierbij wordt hij in onze beleving op de juiste manier gestimuleerd en ondersteund, Maar ook geremd daar waar zijn werkelijkheid en mogelijkheden een begrenzing vormen. Dit alles in goede begeleiding en directe gespreken. Ik weet zeker dat de stage bij Zorgboerderij Winschoten  hem heeft geholpen in het vinden van zijn plek in onze maatschappij.

Inmiddels jaren later is hij zo goed als klaar met zijn opleiding Paardenhouderij aan een reguliere school. Maar nog steeds komt hij graag bij Zorgboerderij Winschoten  en is er nog steeds ruimte voor een goed begeleidend gesprek en hulp bij hoe verder na de opleiding. Terugkomende op de vraag wat heeft Zorgboerderij Winschoten  ons en onze zoon gebracht kan ik het volgende samengevat zeggen: Rust in de dagelijkse gang van zaken, een goede en realistische begeleiding en vooral een basis waarop hij kon terug vallen in lastig situaties. En dat niet alleen bij opleidingsvragen maar juist  bij de sociale omgangsproblemen waar hij tegen aanloopt met zijn autisme. Kortom een ideale plek als jou wereld niet de onze is.      

*****

Niels Binnendijk

Zorgboerderij Winschoten  betekent voor mij een gezellige stal waar ik begonnen ben als stagiaire voor de dagbesteding en de zorg. In deze stageperiode heb ik veel geleerd over de zorg die hier geboden wordt. Doordat ik het met mijn stage erg naar mijn zin had en het ook met de pensionklanten erg goed kon vinden, ben ik hier blijven plakken. Ik reed en rijdt hier paarden voor anderen en zoek de gezelligheid met zowel dagbesteding als pensionklanten graag op. Ondertussen ben ik bezig met een cursus om les te mogen geven in het paardrijden ‘ORUN’. Zo af en toe help ik op Zorgboerderij Winschoten  mee met het begeleiden van de kinderen en vind dit erg leuk om te doen. Ik ben nu dagelijks te vinden op Zorgboerderij Winschoten en heb mijn eigen paard hier in de winter ook gestald.

Ik was eerstejaars toen ik hier vanuit mijn opleiding SPW4 stage kwam lopen en wist niet wat en hoe ik de dingen moest en kon verwachten. Ik kreeg de kans mezelf hier te ontwikkelen en een eigen draai te vinden aan mijn eigen manier van begeleiden. Al met al heb ik hier een uiterst plezierige stage gehad waar ik veel heb geleerd en voor mij nog veel belangrijker is dat ik vooral veel heb overgehouden aan mijn stage hier. De contacten met de dagbesteding, pensionklanten, begeleiders en de paarden zijn voor mij erg belangrijk geworden.

Ik beleef erg veel plezier op en aan Zorgboerderij Winschoten

*****

Het verhaal van een SPH-stagiaire

In het schooljaar 2010-1011 zocht ik een stage plaats voor mijn opleiding. Een Hbo opleiding met als basis sociale vaardigheden. Ik was sociaal alles behalve vaardig en daarbij erg onzeker en negatief ingesteld. Eigenlijk had ik dus een plek nodig waar ik goed begeleid kon worden en niet zou verzuipen in de grootte en eisen van de organisatie gecombineerd met die van de opleiding.

Na een goed gesprek op school en een speurtocht op internet kwam ik uiteindelijk bij Zorgboerderij Winschoten  terecht. Ik maakte een afspraak met mevrouw Vos om de eisen voor de stageplek door te nemen en te overleggen of er ruimte was voor extra begeleiding vanwege mijn sociale onhandigheid. En zo geschiedde,….

Toen ik net begon met stage lopen vond ik het moeilijk om een band de ontwikkelen met de cliënten. Daarnaast behoorden sommige pensionklanten, een paardrij-instructrice en alsof dat nog niet genoeg was, een van mijn stagebegeleidster tot de mensen waar ik niets mee kon en alleen maar onenigheid mee had. Ook vond ik het moeilijk om mijn wensen en grenzen aan te geven of in ieder geval om daar een evenwicht in te vinden. Als SPH-stagiaire was het mijn taak om de cliënten en stagiaires te begeleiden en daarnaast om alles te coördineren. Dit betekent in dit geval dat je alles wat er op een dag gebeurd en moet gebeuren in de gaten houdt. Je verdeelt taken, je begeleid cliënten en daarnaast doe je hetzelfde als wat de cliënten en andere stagiaires ook doen namelijk de uitvoerende taken.

Laat ik nou graag alles goed willen doen. Als ik dan een stal moet uitmesten dan zal hij ook perfect schoon zijn en zal er genoeg stro in liggen. Dit resulteerde in “in je taak schieten” zoals we dat noemen. Als ik bezig was in een stal dan had ik vaak geen idee wat de rest aan het doen was en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het andere struikelblok was mijn negatieve houding. Bij mij was het glas altijd half-leeg in plaats van halfvol.

Al deze dingen samen zorgden ervoor dat het een hele opgave was om uiteindelijk het niveau te bereiken die ik volgens de opleiding moest halen aan het eind van mijn stage. Maar uiteindelijk is het wel gelukt!

Met heel veel geduld, verschillende gesprekken en bovenal veel liefde voor hun vak, hebben de werknemers van Zorgboerderij Winschoten mij gemaakt tot een sociaal veel vaardiger, positiever en zelfverzekerder mens die nu mag afstuderen!

Eigenlijk kun je geen conclusies trekken over wat er was gebeurd als zij er niet geweest waren, maar ik weet zeker; als zij er niet geweest waren had ik mij niet ontwikkeld tot wie ik nu ben en had ik zeker mijn stage niet gehaald!

Ook nu loop ik nog regelmatig binnen bij Zorgboerderij Winschoten en kan ik er nog altijd terecht met al mijn vragen.

Zorgboerderij Winschoten bedankt!

*****

Campus Winschoten

Campus Winschoten heeft een opleiding dierverzorging niveau 2. In deze opleiding leren onze leerlingen omgaan met dieren en hoe ze dieren moeten verzorgen. Dit gebeurt op school, maar ook bij onze stagebedrijven. De afgelopen jaren hebben er al veel leerlingen van onze opleiding stage mogen lopen bij Angelique. Leerlingen kunnen op dit bedrijf zichzelf zijn en het is een rustige omgeving om veel te kunnen leren.

Er is regelmatig contact tussen het leerbedrijf en school, waardoor de lijntjes kort zijn en dingen snel worden besproken. Ook leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben, kunnen terecht bij Zorgboerderij Winschoten. Zorgboerderij Winschoten is een Aequor erkend leerbedrijf met tijd voor begeleiding.

*****